Aici copilul dumnevoastră este acasă

”I‘M LEARNING IN NATURE”  (”ÎNVĂȚ ÎN NATURĂ”)

”I‘M LEARNING IN NATURE” (”ÎNVĂȚ ÎN NATURĂ”)

PROIECT ETWINNING DERULAT ÎN GRĂDINIȚA NOASTRĂ DESPRE PROIECT Intentionăm să desfasurăm diverse activități care să îi facă pe preșcolari să iubeasca, natura. Vom monitoriza dezvoltarea plantelor si animalelor facand diverse observatii in natura pentru a creste gradul de constientizare a naturii. Lucrand impreund, copiii vor descoperi mediul inconjurator, vor iubi locul si natura in care

Criterii generale și specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența: unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; unui frate/a unei

Plan de actiune antibullying

Bullying-ul este un termen împrumutat, pentru că nu există un echivalent în limba română care să descrie acest fenomen, bullying-ul este cât se poate de prezent astăzi, atât în grădinițe, cât și în școli.   Insultele, poreclele, îmbrâncirile, înjurăturile şi intimidarea la nivel de grup, sunt fenomene pe care copiii le întâlnesc încă de la

Plan de dezvoltare instituțională

Dezbătut și avizat în Consiliul Profesoral din 10.11.2021 Aprobat în Consiliul de Administrație din 10.11.2021 I. CONTEXT  LEGISLATIV         Planului  de dezvoltare instituțională  pe termen lung 2021-2025  a fost conceput în conformitate cu următoarele acte normative: Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de urgență nr.141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru

”WORLD OF COLORS”/”LUMEA CULORILOR”

Cum facem învățarea culorilor ușoară, plăcută și de lungă durată pentru copii? Prin joacă , prin experiment!  În cadrul proiectul  eTwinning ”Lumea culorilor” preșcolarii vor învăța culorile primare, vor descoperi, făcând experimente, cum se formează culorile secundare dar și tonurile de culoare.   La acest proiect iau parte 15 cadre didactice și preșcolari din 4 țări

Enviromentalist children’s agenda

Enviromentalist children’s agenda

”AGENDA COPILULUI ECOLOGIST” / ”ENVIRONMENTALIST CHILDREN’S AGENDA” – Este un proiect eTwinning ce permite introducerea la preșcolarii grupei mici a primelor noțiuni de educație ecologică, într-o manieră atractivă, interactivă, bazată pe cercetare, experimentare, schimb de experiență cu preșcolari din alte țări. Prin activitățile desfășurate se urmărește sensibilizarea preșcolarilor în ceea ce privește problemele mediului înconjurător,

Copilăria

Copilăria este perioada în care copilul învaţă mai repede decât în oricare altă perioadă a vieţii sale. Tot acum se formează circa 80% din personalitatea umană.Având în vedere aceste lucruri, programul şi activităţile educaţionale ale grădiniţei noastre se adresează tuturor laturilor de dezvoltare: fizică, pihică (încrederea în sine, înţelegerea propriei personalităţi, capacitatea de a exprima