Despre Noi

ABORDAREA EDUCAŢIONALĂ

Părinţii aleg grădiniţa noastră pentru că aici, copiii învaţă experimentând direct şi nu ascultând sau privind. Pentru a exersa şi experimenta sentimentul de libertate, copiii au nevoie să aibă opţiunea de a alege.

Părinţii aleg grădiniţa noastră pentru interesul şi aplecarea noastră asupra procesului de a învăţa copiii să fie independenţi, creativi şi inteligenţi emoţional.

Părinţii aleg grădiniţa noastră deoarece susţinem dezvoltarea abilităţilor de rezolvare a problemelor si de adaptabilitate într-o lume complexă. Cultivăm responsabilitatea şi puterea interioară.

Părinţii aleg grădiniţa noastră deoarece suntem Centru metodic zonal (unitate organizatoare de cercuri pedagogice, examene de ocupare a posturilor vacante, sesiuni de evaluare a proiectelor educaţionale etc) şi unitate de aplicaţie pentru elevele practicante de la CN „Ioan Slavici”, ceea ce presupune o pregătire temeinică profesională şi acomodarea promptă la schimbările reformatoare din învăţământul preşcolar.

Părinţii aleg grădiniţa noastră pentru flexibilitatea şi creativitatea cadrelor didactice în proiectarea didactică, cu scopul de a face învăţarea individualizată, centrată pe copil.

Părinţii ne respectă pentru trezirea interesul autentic pentru LUME şi a pasiunii pentru a învăţa şi a descoperi. Părinţii ne iubesc pentru încurajarea şi susţinerea dezvoltării simţului de a cunoaşte şi de a avea un scop în viaţă.

img-fluid

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

„Lăsaţi copilul să vadă, să audă, să descopere, să cadă şi să se ridice şi să se înşele. Nu folosiţi cuvinte când acţiunea, faptul însuşi sunt posibile.” Pestalozzi
Pornind de la acest îndemn, trebuie să-i învăţăm pe copii să învingă dificultăţile prin intervenţii reale, posibile, să-i situăm în dialog cu mediul sau să-i facem să-şi exerseze capacitatea de a opta şi de a decide, deoarece perioada preşcolară este decisivă pentru formarea viitorului şcolar, a tânărului de mâine. Aceste activităţi ocupă un rol important în ansamblul influenţelor educative în grădiniţa noastră, pentru contribuţia la gândirea şi completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor preşcolarilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor liber. Ele lărgesc orizontul cultural al preşcolarilor, completând cu noţiuni noi volumul de cunoştinţe însuşite la activităţi. Participarea copiilor la acţiunile organizate în afara grupei şi a grădiniţei constituie, de asemenea, un mijloc de formare a competenţelor. Activităţile extracurriculare aduc o contribuţie însemnată şi la educaţia morală, estetică a copiilor,disciplinându-le acţiunile şi lărgindu-le orizontul artistic.

PARTICIPAREA LA CONCURSURI

Participarea la orice fel de competiţie valorifică interesul pentru un anumit domeniu. Pregătindu-se pentru un concurs, copilul are ocazia să afle o mulţime de lucruri noi, pe care poate nu le-ar fi aflat dacă nu ar fi participat la competiţie. De asemenea, ajută la formarea unor abilităţi noi. În afară de informaţiile noi despre domeniul pentru care se pregăteşte, copilul învaţă să îşi organizeze timpul, să facă faţă unei competiţii şi învaţă valoarea efortului şi disciplinei. Pregătindu-se pentru un concurs, un copil are ocazia să înveţe ce înseamnă perseverenţa, răbdarea şi responsabilitatea. Îşi testează şi cunoştinţele asimilate. Concursurile sunt o modalitate de a verifica nivelul de pregătire la care se află copilul. Competiţia îl învaţă să facă faţă eşecului.  Un rezultat slab la un concurs sau ratarea unui loc pe podium pot fi ocazii de a învăţa să facă faţă eşecului. Deşi pare paradoxal, un eşec poate fi o lecţie mai importantă pentru un copil decât un succes. A gestiona stările emoţionale care apar în astfel de momente, a nu renunţa şi a identifica factorii care au dus la un rezultat slab sunt abilităţi care îl vor ajuta pe copil atunci când se va confrunta cu alte situaţii dificile. Atunci când participarea la o competiţie se încheie cu un rezultat bun, copilul învaţă să aibă încredere în sine şi descoperă că şi-a depăşit limitele. Toate acestea contribuie la creşterea stimei de sine.

img-fluid

PARTENERIATE

Într-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentru socializare, cooperarea între factorii educaţionali – grădiniţă, şcoală, familie devine necesară şi se impune şi ca obligaţie morală din partea acestora pentru a favoriza socializarea copiilor, pentru a-i familiariza, prin exemple şi modele, cu adevărate valori ale spiritualităţii umane. Educaţia şi-a multiplicat necontenit formele de organizare odată cu evoluţia societăţii în care rolul său a devenit din ce în ce mai important. Factorilor educativi tradiţionali, familia şi şcoala, li s-au adaugat alţii noi, precum biserica, instituţiile de cultură, mass media, diferite centre de agrement, adică toţi aceia care asigură educaţia non-formală. Nu este posibilă în zilele noastre o existenţă izolată, în afara comunităţii, cu binele şi relele acesteia, deci o educaţie concepută şi derulată exclusiv în cadrul familiei sau numai între zidurile şcolii

0

Professionals

0

Happy parents

0

Students