Categorie: Anunț

Criterii generale și specifice de departajare pentru înscrierea în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023

Criteriile generale de departajare sunt următoarele și presupun existența: unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; unui frate/a unei