Stimați părinți

Conform prevederilor legale în vigoare Legea Educatiei nr.1/2021 cu modificarile si completările ulterioare, Regulamentul de organizare și functionare a unităților de învățământ preuniversitar nr.5447/31.08.2020 cu modificările si completările ulterioare, Adresa ME 28074/04.05.2022 referitoare la derularea procesului de reînscriere și înscrierea copiilor în învățământul preșcolar pentru anul școlar 2022-2023, vă transmitem următoarele:

REÎNSCRIEREA COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ

  • Reînscrierile copiilor care au frecventat unitatea noastră de învățământ în acest an școlar și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023 se vor desfășura în perioada 05.2022-27.05.2022, ora 12.00.
  • După perioada de reînscriere vom comunica numărul de locuri disponibile la fiecare grupă de copii pentru etapa de înscriere.
  • Cererea de reînscriere a copilului în grădiniță se va preda la educatoarele grupei pe care o frecventează preșcolarul în acest an școlar, având în vedere perioada mai sus menționată.
  • Numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2022- 2023.
TIPUL GRUPEI FELUL GRUPEI LIMBA DE PREDARE GRUPE LOCURI
PRELUNGIT GP PNr.7 MICĂ ROMÂNĂ 2 46
PRELUNGIT GPP Nr.7 MIJLOCIE ROMÂNĂ 1 24
PRELUNGIT GPP Nr.7 MARE ROMÂNĂ 2 51
PRELUNGIT GPP Nr.1 MICĂ ROMÂNĂ 1 23
PRELUNGIT GPP Nr.1 MIJLOCIE ROMÂNĂ 1 26
PRELUNGIT GPP Nr.1 MARE ROMÂNĂ 2 42
TOTAL 9 212

 

ÎNSCRIERILE COPIILOR ÎN GRĂDINIŢĂ vor începe din data de 30 mai 2022. Etapa de depunere a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura conform unei planificării ce va fi postată atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Actele se vor putea trimite electronic pe adresa de e mail: greere.doina@yahoo.com sau pot fi depuse letric (dosar) după un orar pe care îl vom comunica în perioada de derulare a etapei I de înscrieri. Acesta va fi afișat la intrarea în grădință, site-ul grădinițe www.gradinita7-satumare.ro ,

Informații suplimentare la nr. de telefon: director – 0744-992370

Cu deosebită considerație,

dir. Doina Șuta